Om LagerCity

ssa_sweden_loggalagercity_app-ikonVerksamhetsidé.

LagerCity är ett företag som riktar sig till både företag och privatpersoner.

Vår verksamhetsidé är att bygga och utveckla anläggningar för self storage / förrådshotell i Sverige.

Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling.
Företaget ska ha ett ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner enligt vår miljöpolicy.

LagerCity är medlem i branschorganisationen Self Storage Association Sweden. Detta är den svenska branschorganisationen för de som driver uthyrning av förråd till privatpersoner och företag. Se allmänna bestämmelser.

Kommentarer inaktiverade.